PŘEPISY TEXTŮ

Nabízím přepisování textů z tištěných předloh nebo strojopisů do elektronické podoby – české i cizojazyčné texty. Výstupem bude textový soubor, se kterým můžete dále pracovat, nebo mohu texty graficky upravit podle Vašeho přání
v lámacím programu, výstupem je potom PDF soubor.